[ THIRDZ-PROJECT ]

[ MOVIES ]

[ MEMORIES ]

[ WEBSTORE ]

[ CONTACT ]-back-

-next-  

-0-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

"Syota Umenaga - NOSE BONK"

"Syota Umenaga - 50-50"

"Syota Umenaga - OLLIE"

"Shugo Ohmori - WRONG WAY"

"Shugo Ohmori - NOSE JAM"

"Shugo Ohmori - BOARD SLIDE"

"Shugo Ohmori - UP TO 180 NOSE GRIND"

"Shugo Ohmori - WALL RIDE"

"Shugo Ohmori - 50-50"

"Shugo Ohmori - NO-COMPLY  WALL RIDE"

"Shugo Ohmori - SLAPPY"

"Shugo Ohmori - POWER SLIDE x 3"

"Shugo Ohmori - NO-COMPLY  WALL RIDE GRAB"

"Shugo Ohmori - HIPPY JUMP"

"Shugo Ohmori - NIGHT CRUISING"

"Shugo Ohmori - S/S NO-COMPLY  WALL RIDE"

"Shugo Ohmori - POWER SLIDE"

"Shugo Ohmori - OLLIE"

"Shugo Ohmori - POWER SLIDE"

"Kazunari Tsutsui - STUMP FAKIE"

"Kazunari Tsutsui - ENTER THE UGRR"

"Kazunari Tsutsui - HIPPY  JUMP"

"Kazunari Tsutsui - TRANSFER K FAKIE"

"Kazunari Tsutsui - WALL  FAKIE"

"Kazunari Tsutsui - SLAPPY  5-0"

"Kazunari Tsutsui - DROP IN"

"Ryo Ohnishi - OLLIE"

"Ryusuke Nakagawa - WALL RIDE"

"Hiroki Matsusaki - SLAPPY  TAIL SLIDE"

"Sho Nishiyama - 5-0"

"Sho Nishiyama - CROOKS"

"Sho Nishiyama - 50-50"

"Sho Nishiyama - 50-50"

"Rich Adler - WALLIE"

"Rich Adler - NOSE SLIDE"

"Shoma Takeda - NOSE CRANK"

"Norihiro Inanami - DROP IN"

"Darwin - POLE JAM"

"Shinya Kumagai - WALLIE"

"Shinya Kumagai - HIPPY  JUMP"

"Keisuke Takemura - 50-50"

"Teppei Ono - SLAPPY"

"Takanori Kikuchi"

"Yoshimi Kondo - NOSE BONK"

"Yoshimi Kondo - 50-50"

"Yoshimi Kondo - TRANSFER LIP SLIDE"

"Kimihiko Nanbu - NOSE JAM"

"Kohei Hayashi - CITY WALL"

"Yoshinari Shiohara - 5-0 FAKIE"

"Kojiro Hara - TAIL SLIDE"

"Leo Mizuno - 180 NOSE GRIND"

"Leo Mizuno - K TRANSFER"

"Kenji Okuwaki - CLIMB DOWN THE /\ FACE"

"Photos by  Motoaki Akamine"-back-

-next-  

-0-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-- top -


Copyright (C) 3RDZ All Rights Reserved.